Shabbat Prayer Times

Displaying 1-20 of 20 results.
Shabbat Parsha Friday Shabbat
Candle-Lighting Shkia Mincha Shacharit Mincha 1 Mincha 2 Motzei Shabbat
20/04/2024 METZORA 19.40 N/A 19.15 9.00 18.00 20.05 21.15
24/02/2024 TETZAVEH 17.41 18.00 17.55 9.15 17.40 N/A 18.50
02/03/2024 KI TISA 17.51 18.11 18.05 9.15 17.50 N/A 19.00
09/03/2024 VAYAKHEL 18.02 18.21 18.15 9.15 18.00 N/A 19.10
16/03/2024 PEKUDEI 18.12 18.31 18.25 9.15 18.10 N/A 19.20
23/03/2024 VAYIKRA 18.22 18.41 18.35 9.15 18.20 N/A 19.30
30/03/2024 TZAV 18.31 18.51 18.45 9.15 18.30 N/A 19.40
06/04/2024 SHMINI 19.25 N/A 19.00 9.15 18.00 19.45 20.55
13/04/2024 TAZRIA 19.35 N/A 19.10 9.15 18.00 19.55 21.05
17/02/2024 TERUMAH 17.30 17.50 17.45 9.15 17.30 N/A 18.40
10/02/2024 MISHPATIM 17.19 17.39 17.35 9.15 17.20 N/A 18.30
16/12/2023 MIKETZ 16.15 16.35 16.30 9.15 16.20 N/A 17.30
23/12/2023 VAYIGASH 16.18 16.38 16.30 9.15 16.25 N/A 17.35
30/12/2023 VAYECHI 16.23 16.42 16.35 9.15 16.30 N/A 17.40
06/01/2024 SHEMOT 16.29 16.49 16.45 9.15 16.35 N/A 17.45
13/01/2024 VAERA 16.38 16.57 16.50 9.15 16.45 N/A 17.55
20/01/2024 BO 16.47 17.07 17.00 9.15 16.50 N/A 18.00
27/01/2024 BESHALACH 16.57 17.17 17.10 9.15 17.00 N/A 18.10
03/02/2024 YITRO 17.08 17.28 17.20 9.15 17.10 N/A 18.20
09/12/2023 VAYESHEV 16.15 16.35 16.30 9.15 16.20 N/A 17.30